mandag 16. mars 2009

DOUBLE O BEHAVE
Ja hva skal jeg gjøre når jeg sliter litt med å snu døgnet etter endel nattevakter, og ikke har hjerte til å vekke hverken kona eller bikkja for å slippe å kjede meg?

Jeg skriver en fødselsdagshilsen til statsminister Jens Stoltenberg, selvfølgelig.
Noe annet skulle da sannelig ha tatt seg ut.

Som vi alle vet, så følger ikke våre mentale bilder av ett tiår alltid med kalenderårene til punkt og prikke.
Mitt nittitall startet med Kong Olavs død; og det sluttet med to kaprede fly i World Trade Center.

Det slo meg nettopp at på samme vis, så har double O behave årene faktisk også sluttet nå.
Det begynte med de kaprede flyene i USA, og det sluttet med superdepresjonen og Obama.
En epoke, bush-epoken, er endelig slutt.

Hva kjennetegner disse årene?

Jeg vil sjøl si at disse årene kjennetegnes best ved å være det tapte tiåret.
Det tiåret som hadde alle muligheter, men som ikke fikk til noe.

Vi ser tilbake på det tiåret der blårussen vant.
Vi ser den norske velferdsstaten i full forråtnelse.
Og det norske hus ble solgt på tvangsauksjon for svært dårlig betaling.
Og vi ser Norge med nedlagte festninger og stengte garnisoner.

Noen tall fra forsvaret i perioden 1985 fram til dagens struktur, og forsvarsplanen av 2012.

Struktur 1985

Hær:

3 Div. kommandoer, 3 panserbrigader, 4 mekaniserte/motoriserte brigader, 6 infanteribrigader, 6 selvstendige bataljoner, 20 lokalvern bataljoner, 6 feltartilleri bataljoner

Sjøforsvar:

7 eskortefartøy, 12 ubåter, 38 MTB, 10 mineryddere/leggere, 1 minekontroll fartøy, 1 depotfartøy, 5 landgangsfartøy, 38 kystartilleribefestninger, 6 KV fartøy

Luftforsvar:

76 kampfly, 6 EK-fly, 6 maritimefly, 6/6 store/små transportfly, 18 transporthelikoptre, 5 KV helikoptre, 10 redningshelikoptre, 8 luftvernbatterier, 15 kontroll og varslingsanlegg

Heimevernet:

Samlet styrkemål: 90 000

Struktur 1991

Hær:

1 divisjon, 2 panserbrigader, 2 mekaniserte brigader, 11 selvstendige bataljoner, 4 jegerbataljoner, 2 festningsbataljoner

Sjøforsvar:

5 eskortefartøy, 12 ubåter, 22 MTB, 11 mineryddere/leggere, 5 landgangsfartøy, 38 kystartilleribefestninger, 6 KV fartøy

Luftforsvar:

65 kampfly, 2 EK-fly, 6 maritimefly, 6/4 store/små transportfly, 18 transporthelikoptere, 6 KV helikoptre, 12 redningshelikoptre, 6 luftvernbatterier, 12 kontroll/varslingstasjoner

Heimevernet:

Samlet styrkemål: 90 000

Struktur 1996

Hær:

1 divisjon, 1 panserbrigade, 3 mekaniserte brigader, 3 motoriserte, 20 selvstendige bataljoner

Sjøforsvar:

6 eskortefartøy, 6 u-båter, 15 MTB, 11 mineryddere/leggere, 5 landgangsfartøy, 9 kystartilleribefestninger, 9 lette missilbatterier, 6 KV fartøy

Luftforsvar:

64 kampfly, 2 EK-fly, 6 maritimefly, 6/4 store/små transportfly, 18 transporthelikoptre, 6 KV helikoptere, 12 redningshelikoptere, 6 luftvernbatterier, 11 kontroll/varslingstasjoner

Heimevernet:

Samlet styrkemål: 90 000

Struktur 2005

Hær:

1 mobil divisjon, 2 mekaniserte brigader, 1 internasjonal innsatstyrke, 1 jegerforband, HMK garde, grensevaktbataljon, 10 støtteenheter , 20 mobiliserbare feltkompanier

Sjøforsvar:

5 eskortefartøy, 6 ubåter, 8 mineryddere, 1 minelegger, minedykkerkommando, kystjegerkommando, marinejegerkommando 25 KV fartøy, 8 MTB

Luftforsvar:

58 kampfly, 2 EK-fly, 6 maritimefly, 6 store transportfly, 18 transporthelikoptere, 14 maritime og kystvakthelikoptere, 12 redningshelikoptere, 2 luftvernsgrupper, 4 varsling/kontrollanlegg

Heimevernet:

Samlet styrkemål: 60 000

Struktur 2008

Hær:

1 mobil taktisklandkommando, 2 mekaniserte brigader, 1 internasjonal innsatstyrke, 1 ISTAR bataljon, HMK Garde, grensevaktkompani, støtte og logistikkenheter 10

Sjøforsvar:

5 fregatter, 6 ubåter, 6 MTB, 6 mineryddere, minedykkerkommando, kystjegerkommando, marinejegerkommando, taktisk maritim ledelese, 21 KV fartøy

Luftforsvar:

57 kampfly, 2 EK-fly, 6 maritimefly, 6 transportfly (store), 18 transporthelikoptere, 14 maritime og KV helikoptere, 12 redningshelikoptere, 2 luftvernbatterier, 2 varsling/kontroll anlegg

Heimevernet:

55 000 + 33 000 reserve

Målstruktur 2012

Hær:

1 brigadekommando, 2 panserbataljoner, 1 lettpansret bataljon, HMK Garde, grensevaktkompani, 1 ISTAR etteretningsbataljon, 1 sambandsbataljon, 1 artilleribataljon, 1 ingeniørbataljon, 1 logistikkbataljon, 1 sanitetsbataljon

Sjøforsvar:

5 fregatter, 6 ubåter, 6 MTB, 6 mineryddere, minedykkerkommandoen, marinejegerkommandoen, kystjegerkommandoen, taktisk maritimledelse, 2 logistikkfartøy, 15 KV fartøy

Luftforsvar:

57 kampfly, 2 EK-fly, 6 maritimefly, 4 transportfly (nye), 18 transporthelikoptre, 14 maritime og KV helikoptre, 12 redningshelikoptre, 1 luftvernbatteri, 1 basesett, luftovervåking og kontrolledelse 2

Heimevernet:

Samlet styrkemål: 45 000


Og med dette ønsker jeg rett og slett bare statsminister Jens Stoltenberg hjertelig til lykke med dagen; og drikk med måte kamerat.


Blogglisten

2 kommentarer:

Helge Samuelsen sa...

Slike tall får ihvertfall alle oss andre til å drikke. Vi selger oss billig - altfor billig.

Admiral_Gringo sa...

300 000 mann under våpen hadde Norge da jeg var i forsvaret; nå er det snart 300 igjen.

Landet står nakent, klar til å ribbes av alle og enhver.

Skulle tro at AP hadde lært av historien, men det gjør de ikke.

Tallenes tale er klar.