lørdag 9. april 2011

Et norsk piratparti?Et norsk piratparti? Tja...why not?
Da ville ihvertfall motstanden mot DLD vært kompromissløs fra minst ett parti i Norge.

Jeg tenker meg at et piratparti måtte basert seg på en allmen avstemmingsmetode.
Utfordringen ligger i at dette er forsøkt før, av DPP, uten noen videre gjennomslagskraft.
Man kan ikke ha et parti uten medlemmer, eller et parti der medlemskapet ikke gir inflydelse på partipolitikken, uten å komme håpløst i bakleksa på 1-2% og solid under sperregrensa.
Jeg bruker ikke tid på å begrunne dette teoretisk, siden empiri beviser det.

Samtidig trenger ikke Norge nok et parti som er fullstendig kuppet av partimedlemmenes til tider sære og lite representative meninger, så hva gjør vi eventuelt i et piratparti?

Jeg foreslår et vektingsopplegg, der partimedlemmers stemme teller mer enn ikke-medlemmers stemme, men der de utenforståendes stemmer likevel ikke stenges helt ute, slik som de dessverre blir i alle de øvrige partier.

Hva med noe i retning av 10-1?

Eller at kun medlemmer i piratpartiet får lansere forslag til nye avstemminger, og at avstemmingene legges fram for folket etter at partimedlemmene har godtatt dette med simpel overvekt.

Just a suggestion. Pirater tar ikke ordre uansett.

...